Åbn undermenuer...

Nedgangskonjunktur

Det er det normale, at den samlede økonomiske aktivitet vokser fra år til år, men også,at der kan være tale om betydelige variationer. Udviklingen i den samlede økonomiske aktivitet den økonomiske vækst - benævnes konjunkturudviklingen og svingningerne kaldes konjunkturcykler. Man taler om nedgangskonjunktur eller tilbageslag, når økonomien efter en højkonjunktur er på vej mod en lavkonjunktur.