Åbn undermenuer...

Disponibel realindkomst

Købekraften af den disponible indkomst, hvor der er taget højde for prisudviklingen. Udviklingen i den disponible indkomst divideres med et prisindeks for at nå frem til den disponible realindkomst.