Åbn undermenuer...

Grønne afgifter

Afgifter, som af miljøhensyn pålægges bestemte varer. På input-siden er det typisk energi (benzin, brændselsolie, vand, el), som er pålagt en afgift for at mindske forbruget, da afgiften overvæltes på prisen, og dermed gør varen dyrere. På output-siden er der afgifter på en række produkter for at mindske enten udledning (CO2) eller fremme genbrug (emballagepant). Overordnet gælder der i dansk miljøpolitik det princip, at det er forureneren, der skal betale for rensning. De grønne afgifter er en del af dette princip.

Virksomhederne mener, at grønne afgifter forværrer konkurrenceevnen, hvorfor der for nogle afgifters vedkommende sker en tilbageførsel af noget af afgiften til virksomhederne. Fra at udgøre en forsvindende del af det samlede skatteprovenu udgør de grønne afgifter nu ca. 12 % af de det samlede skatteprovenu i Danmark.