Åbn undermenuer...

Stagflation

En økonomisk situation, der både er præget af inflation og stagnation i den økonomiske vækst.
Normalt vil høj vækst blive fulgt af høj inflation - og lav vækst af lav inflation. i forbindelse med de to oliekriser i 1970'erne oplevede man imidlertid stagflation, og det var årsagen til, at monetarismen i flere lande, bl.a. Storbritannien, blev den dominerende økonomiske teori.