Åbn undermenuer...

Produktionsproces

Den proces, hvor der ved indsættelse af produktionsfaktorer frembringes varer og tjenester. På et givet tidspunkt i et samfund er der tale om en række forskellige typer af produktionsprocesser. Inddelingen i primære, sekundære og tertiære erhverv er bl.a. udtryk herfor. Og produktionsprocesserne udvikler sig også over tid, især pga. teknologiudviklingen.

Figurer