Åbn undermenuer...

Sekundære erhverv

De erhverv, der fortrinsvis forarbejder råvarer og halvfabrikata: Industri og håndværk, byggeri og anlæg samt forsyningsvirksomhed (energi og vand). Landbrug, fiskeri og minedrift kaldes primære erhverv, fordi de er nærmest naturressourcerne i produktionsprocessen. De sekundære erhverv følger derefter som nr. 2 (sekundær).