Åbn undermenuer...

SIFI

SIFI står for Systematically Important Financial Institutions (systemisk vigtige finansinstitutioner). Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit og BRFkredit er så vigtige for det finansielle system, at de hører til disse institutioner, som er ”too big to fail”. For at undgå en ny finanskrise forsøger man på ikke bare dansk, men globalt plan at stramme kravene til den finansielle sektor.

I EU har man taget udgangspunkt i de såkaldte Basel III-krav og er ved at udforme en række EU-direktiver, som gradvist skal implementeres frem til 2019. Direktiverne vil indeholde markant skærpede mindstekrav til finanskoncernernes kapital og likviditet. For de største banker (dem, der udpeges til SIFI´er) indføres der på nationalt plan særligt skærpede krav.

Læs videre