Åbn undermenuer...

Direktiv

Direktivet er den mest almindelige retsakt i EU, svarende til en dansk lov. Et direktiv bliver til ved, at Kommissionen stiller et forslag, hvorefter Ministerrådet og Parlamentet i fællesskab vedtager forslaget. I modsætning til en forordning er direktivet i første omgang kun bindende for myndighederne i medlemslandene, som selv bestemmer form og midler for gennemførelsen. I Danmark foregår det ved, at regeringen fremsætter et lovforslag eller udsender en bekendtgørelse (hvis direktivet kan indpasses i en eksisterende lov) for at give direktivet retskraft. Det skal ske inden for den tidsfrist, der fremgår af direktivet.

Læs videre