Åbn undermenuer...

Integrationsbegreber (EU)

Man skelner mellem på den ene side negativ integration, hvor man fjerner hindringer for handel og samkvem mellem lande, og på den anden side positiv integration, der indebærer overførsel af kompetence til fælles organer. I EF/EU var de første skridt fjernelse af told mellem landene (negativ integration) og efterhånden fælles politikker på en række områder som f.eks. landbrug og valuta (positiv integration).  Dernæst kan man skelne mellem på den ene side integration i bredden, der indebærer, at flere og flere sagsområder og/eller lande inddrages i samarbejdet, og på den anden side integration i dybden, hvor man samarbejder mere på eksisterende områder, som da man indførte euroen.

Figurer

Læs videre