Åbn undermenuer...

EF

Det Europæiske Fællesskab er det oprindelige økonomiske samarbejde, der blev oprettet med Rom-traktaten i 1957. Traktaten omfattede bl.a. en toldunion og en fælles landbrugspolitik. EFs institutioner var fra starten de samme som i det senere EU: Kommission, Ministerråd, Domstol og Parlament, men Parlamentet blev først folkevalgt fra 1979. EF havde oprindelig kun seks medlemmer: Tyskland, Frankrig, Italien og de tre Benelux-lande: Belgien, Holland og Luxembourg. I 1960erne søgte Danmark og Storbritannien optagelse i EF, men blev først optaget i 1973 (efter en dansk folkeafstemning). Det Europæiske Fællesskab blev i 1993 til Den Europæiske Union, EU.

Læs videre