Åbn undermenuer...

Kvalificeret flertal i EU

Hovedreglen i EU er, at Ministerrådet kan vedtage love (retsakter), når der er et kvalificeret flertal i Rådet. Et lovforslag skal dog tillige vedtages af Parlamentet. Tidligere skulle love vedtages i enstemmighed af alle medlemslande, og dermed havde hvert land reelt vetoret. Med indførelsen af kvalificeret flertal er det overnationale element i EU styrket. De nuværende regler for kvalificeret flertal blev indført med Lissabon-traktaten. Dette flertal skal udgøre mindst 55% af medlemslandene, og disse lande skal samtidig repræsentere mindst 65% af EU's befolkning.

Læs videre