Åbn undermenuer...

Europas grønne gennembrud

9/3 2007 besluttede Det Europæiske Råd på sit topmøde en ambitiøs energi- og klimaaftale: 20 % gennemsnitlig reduktion af CO2 og andre drivhusgasser inden 2020. Hvis USA og de andre industrilande går med, hæves reduktionen til 30 %. 20 % energibesparelse i 2020. 20 % af EU's gennemsnitlige energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2020. 10 % af benzin og diesel til biler skal erstattes med biobrændstof inden 2020. Spørgsmålet om atomkraftens betydning blev ikke endeligt afklaret. Først 23/1 2008 fik EU-kommissionen fremlagt et forslag til en klima- og energipakke og ved topmødet i Bruxelles 12/12 2008 enedes de 27 EU-lande om en fælles klimapakke. Aftalen om 20 + 20 + 20 blev vedtaget. Derudover indførtes der et kvotesystem, hvor medlemslandene fik tildelt et antal tilladelser til at udlede CO2. Hvert land kan derefter sælge eller give kvoterne gratis til kraftværker og storindustri.

Læs videre