Åbn undermenuer...

Amsterdam-traktaten

EU-traktat, der blev underskrevet i 1997 og trådte i kraft i 1999. Amsterdam-traktaten udvider Maastricht-traktaten fra 1991. Den giver større indflydelse til Europa-Parlamentet og overfører en række sagsområder fra at kræve enstemmighed i Ministerrådet (hvor hvert enkelt land så har vetoret) til kun at kræve kvalificeret flertal. Det gælder fx visum- og asylpolitikken. Derfor betragtede EU-modstanderne traktaten som endnu et skridt mod mere union. Traktater om EU er i overensstemmelse med en føderalistisk tankegang, hvor man ved hjælp af traktater (formelle aftaler) styrker integrationen af de europæiske folk. Amsterdam-traktaten blev i Danmark vedtaget ved en folkeafstemning i 1998.

Figurer

Læs videre