Åbn undermenuer...

ECB (EU)

ECB står for Den Europæiske Centralbank. Centralbank i Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU, dvs. euro-landenes centralbank. Hovedsædet er placeret i Frankfurt. Målsætningen for Den Europæiske Centralbank, ECB, er at sikre stabile priser i euro-området. ECB kan også støtte eurolandenes generelle økonomiske politikker fx med henblik på at sikre høj vækst og beskæftigelse hvis dette kan ske uden, at målet om lav inflation bringes i fare. ECB og eurosystemet varetager ud over pengepolitikken også forskellige andre opgaver, der er typiske for centralbanker. De vigtigste organer i ECB er: Direktionen, Styrelsesrådet og Det Generelle Råd. 

ECB's direktion har ansvaret for den daglige ledelse og gennemførelsen af de pengepolitiske beslutninger. ECB's direktion består af 6 personer, der vælges for en otteårig periode. 

Styrelsesrådet er ECB's øverste besluttende organ, som består af alle medlemmerne af direktionen og centralbankcheferne fra de lande, der har indført euroen. Det er Styrelsesrådet, der fastlægger euro-områdets fælles pengepolitik

Det Generelle Råd består af formanden og næstformanden for direktionen samt cheferne fra alle 27 EU-landes centralbanker. Det Generelle Råd har som primære ansvarsopgave at bidrage til forberedelserne til deltagelse i eurosamarbejdet, hvis et af de lande, der ikke deltager, skal indføre euroen. Desuden drøftes ERM-2-systemets funktion. Rådet bidrager herudover til ECB's rådgivende opgaver og indsamling af statistiske oplysninger. 

Hjemmesider: www.euro.ecb.int, www.ecb.int og www.nationalbanken.dk