Åbn undermenuer...

Europæiske Råd, Det (EU)

Medlemmer: De 28 stats- og regeringschefer, der mødes mindst to gange årligt.  Kompetence: Fastlægger den overordnede politik i EU, bl.a. med hensyn til ændringer af traktaten og udvidelse, samt prøver at nå til enighed om de spørgsmål, der ikke er blevet løst på de lavere niveauer.  Beslutningsformer: Enstemmighed.
Det Europæiske Råd må ikke forveksles med Ministerrådet i EU (officielt betegnet Rådet).

Figurer

Læs videre