Åbn undermenuer...

Fordomme i EU

Der findes naturligvis mange fordomme i de europæiske befolkninger, men hvis man fokuserer på, hvordan europæerne ser på hinanden, har Pew Research Center lavet en interessant undersøgelse i 2012. Her har man spurgt repræsentative udsnit af befolkningerne i 8 lande (Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Grækenland, Polen og Tjekkiet) om, hvilke landes befolkninger der henholdsvis er mest og mindst hårdtarbejdende samt mest og mindst korrupt.

7 ud af de 8 lande placerer tyskerne som den hårdest arbejdende befolkning (grækerne mener, at de selv er de mest hårdtarbejdende), mens 5 lande betragter grækerne som de mest dovne. Mht. korruption er alle enige om, at Tyskland er det mindst korrupte land, mens Spanien, Italien, Grækenland, Polen og Tjekkiet på den anden side mener, at deres egne lande er de mest korrupte! De sidste tre lande peger her på Italien.

Undersøgelsen indikerer kulturforskelle mellem Nord- og Sydeuropa, forskelle, der bl.a. er kommet til udtryk i EU-landenes diskussioner om hjælpepakker fra de effektive nordeuropæere til de overvejende sydeuropæiske PIIGS-lande.