Åbn undermenuer...

Forvaltningskomitéer i EU

EU har et stort antal forvaltningskomitéer under EU-Kommissionen. Komitéerne består af embedsmænd fra medlemsstaterne og en repræsentant for Kommissionen. Disse komitéer vedtager selv retsakter, som dog er af mindre vidtgående karakter, såkaldte gennemførelsesforanstaltninger, dvs. direktiver og forordninger i forlængelse af mere omfattende retsakter (rammedirektiver) fra Ministerrådet og Parlamentet. Der findes omkring 250 forvaltningskomitéer, som blandt andet vedtager markedsordninger på landbrugsområdet. Med beslutningen om det indre marked i 1987 opstod mange komitéer for at vedtage fælles regler for markedet (harmonisering), fx om brug af tilsætningsstoffer. Forvaltningskomitéernes arbejde er blevet kritiseret for at være lukket og uigennemskueligt.

Læs videre