Åbn undermenuer...

Mellemstatslig integration

Mellemstatslig integration

En samarbejdsform, hvor medlemsstaterne fastholder deres suverænitet. Dette integrationsbegreb står i modsætning til overstatslig integration, hvor de deltagende stater afgiver formel suverænitet.

Figurer

Læs videre