Åbn undermenuer...

Forsvarssamarbejde i EU

Det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i EU stammer fra Maastricht-traktaten i 1993. Siden er samarbejdet blevet udvidet uden dog på nogen måde at træde i stedet for NATO. Lissabon-traktaten fastslår, at den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når Det Europæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom. Allerede i 1999 besluttede EU at oprette en fælles kampstyrke. Der er dog ikke tale om en stående styrke, og den har aldrig været i brug. Derimod har EU bl.a. på opfordring af FN deltaget i mindre fredsbevarende operationer. Danmark deltager på grund af forsvarsforbeholdet ikke i dette samarbejde, og både USA og de østeuropæiske medlemmer af EU ser med skepsis på et forsvarssamarbejde inden for EU.

Læs videre