Åbn undermenuer...

NATO

Den vestlige forsvarsalliance NATO blev oprettet i 1949 for at imødegå en sovjetisk trussel mod Vesteuropa. Danmark er et af de oprindelige 12 medlemslande. Alliancens vigtigste princip fremgår af Atlantpagtens (traktatens) artikel 5, som bestemmer, at et angreb på én medlemsstat skal betragtes som et angreb på alle. Reelt var der dog tale om en amerikansk beskyttelse af de europæiske medlemslande. Der blev dog aldrig brug for bestemmelsen i artikel 5 under Den kolde Krig. Siden 1999 er en række østeuropæiske lande blevet optaget i NATO. Først med angrebet på World Trade Center blev artikel 5 taget i brug med det efterfølgende angreb på Afghanistan.

 Uddybende forklaring

Den nordatlantiske forsvarsalliance (North Atlantic Treaty Organization) blev oprettet d. 4. april 1949 af 12 lande med USA i spidsen (Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA). Grundlaget for organisationen er den såkaldte Atlantpagt-traktat. Formålet med alliancen var at beskytte landene mod et evt. angreb fra Sovjetunionen, og landene forpligtede sig gennem artikel 5 i traktaten til at bistå hinanden i tilfælde af et angreb.

Alliancen blev stærkt udbygget under den kolde krig. Den består af en politisk og en militær del. I den politiske del mødes forsvarsministrene og deres repræsentanter i NATO-rådet, hvor de diskuterer og koordinerer forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. I den militære del af NATO (som Frankrig siden 1966 ikke er med i) har man opbygget et system med fælles kommandoer og øvelser samt lagre af krigsmateriel. Den øverste militære chef i Europa (SACEUR) er altid en amerikansk officer, og Danmark har i den såkaldte Enhedskommando Nordøst (tidl. COMBALTAP) et integreret samarbejde med tyske styrker syd for grænsen.  Med afslutningen af den kolde krig besluttede NATO fra 1990 at ændre sin strategi på flere områder: Der blev nu arbejdet på at skabe en stabil sikkerhedsstruktur i Europa, og der blev indledt et samarbejde med de tidligere Warszawapagt-lande, herunder Rusland, under forskellige former. Endvidere lagde NATO vægt på ikke-artikel 5-opgaver, hvor man vil gå uden for NATO-området og deltage i fredsoperationer evt. sammen med andre lande, hvilket allerede er sket i Bosnien og Kosovo.

NATO består i dag af i alt 28 lande, der foruden de oprindelige 12 er: Grækenland og Tyrkiet (1951), Tyskland (1955), Spanien (1982), Polen, Tjekkiet og Ungarn (1999), Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien (2004), Albanien og Kroatien (2009). I november 2010 vedtog NATO et nyt "strategisk koncept" til afløsning af det gamle fra 1999. Et nybrud var, at Rusland blev inviteret til at samarbejde om et fælles raketskjold.

Figurer