Åbn undermenuer...

ECOSOC

FNs økonomiske og sociale råd er et af FNs hovedorganer med sæde i New York. De andre hovedorganer er Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, Den internationale domstol og Sekretariatet. ESOSOC er omtalt i FN-pagtens kapitel 10.

ECOSOC består af 54 medlemmer (medlemslande) valgt af Generalforsamlingen. Rådet koordinerer FNs arbejde på det sociale og økonomiske område, og FNs særorganisationer og programmer rapporterer til ECOSOC, som også er ansvarlig for FNs udviklingsmål, herunder Millennium-målene, der blandt andet skulle halvere verdens fattigdom inden 2015.

Figurer

Læs videre