Åbn undermenuer...

Fredsskabende aktion

En FN-aktion, som FN's Sikkerhedsråd har givet bemyndigelse til med henvisning til FN-pagtens kapitel VII. En sådan aktion går ud på at tvinge de stridende parter til at standse konflikten, og det forudsætter, at FN-styrken er solidt bevæbnet og har militær slagkraft. En fredsskabende aktion er altså et noget mere kompliceret indgreb i en konflikt end en fredsbevarende aktion.