Åbn undermenuer...

UNDP

UNDP, United Nations Development Programme, er FNs udviklingsorganisation, der blandt andet koordinerer andre FN-organisationers ulandsbistand. UNDP har landekontorer i 166 ulande og udarbejder ligesom Verdensbanken en lang række rapporter og evalueringer. UNDP har en central rolle i FNs 2015-mål om blandt andet halvering af antallet af fattige i verden. Hvert år udarbejder organisationen en statusrapport om målene. UNDP er især kendt for den årlige Human Development Report om verdens tilstand. Heri findes Human Development Index (HDI), der rangordner verdens lande efter velfærd. Organisationens rapporter om enkeltlande regnes for nogle af de bedste kilder til oplysninger om ulandene.

Læs videre