Åbn undermenuer...

U-lande

Fællesbetegnelse for en heterogen gruppe af fattige lande. De har dog en række kendetegn: Økonomisk har de lavt BNP pr. indbygger det er ofte det officielle kriterium i Verdensbanken -landbruget er det vigtigste erhverv, investeringskvoten (andel af BNP) er lav, og eksporten er præget af ganske få varer ofte råvarer. Blandt vigtige sociale og demografiske kendetegn er høj befolkningsvækst, lav levealder og mange analfabeter. Politisk har mange ulande et ineffektivt styre og stor korruption. De senere år har mange ulande dog haft en høj økonomisk vækst, og industrien er i dag ofte vigtigere end landbruget. De marxistisk inspirerede afhængighedsteorier hævdede tidligere, at det var mere korrekt at tale om underudvikling end udvikling, da mange fattige lande blev holdt på et underudviklet stade af rige, kapitalistiske lande.

Figurer