Åbn undermenuer...

HIPC-lande

Forkortelse for Heavily Indebted Poor Countries, dvs. stærkt gældstyngede fattige lande. Disse lande er præget af dyb fattigdom kombineret med en voldsom og uhåndterlig gæld, som ikke kan bringes ned med traditionelle midler. Det er lande, som er berettigede til hjælp fra IMF´s og Verdensbankens særlige HIPC-program, et program, der blev startet i 1996. Det giver gældslettelse og udsteder lavt forrentede lån til landene med henblik på at få annulleret eller reduceret udlandsgælden til et bæredygtigt niveau. De nationale regeringer skal så til gengæld agere efter nogle særlige retningslinjer og opfylde nogle helt specifikke præstationsmål. I 2011 bestod HIPC-gruppen af 40 lande, overvejende lande i Afrika syd for Sahara.

Læs videre