Åbn undermenuer...

Metropol-satellit-model

Marxistisk inspireret afhængighedsteori opstillet af Andre Gunder Frank, der søger at forklare den manglende udvikling i ulandene. Ifølge teorien består det verdensøkonomiske system af et hierarki af metropoler og satellitter: Den øverste metropol er ilandene, der har ulandenes eliter som satellitter. Disse er samtidigt metropoler for regionale centre i et uland, som så igen er satellitter over for ulandenes eliter, men metropoler i forhold til de lokale godsejere osv. Lavest i hierarkiet er de fattige landarbejdere placeret. I dette system føres overskuddet fra de lavere niveauer konsekvent opad i hierarkiet, og det ender til sidst hos ilandene. Såvel metropol-satellit-modellen som den beslægtede center-periferi-model anbefaler, at ulandene skal bryde de økonomiske bånd (koblingen) til ilandene og i stedet handle med andre ulande. Desuden bør de lave en socialistisk revolution, så de kan få skabt helhed i den interne sociale og økonomiske struktur, som de imperialistiske ilande har splittet op i to dele med en dualistisk økonomi i ulandene til følge.