Åbn undermenuer...

Imperium

Ordet bruges i flere betydninger. Udgangspunktet er romernes begreb for kommandoen over statsmagten og for udstrækningen af statsmagtens herredømme (som i imperium romanum for det samlede romerrige). Hermed bliver udtrykket imperium knyttet til forestillingen om et i princippet universelt kejserrige, som f.eks. det kinesiske, men i modsætning til et nationalt kongerige. Herfra er begrebet igen overført til de udstrakte europæiske koloniriger som i imperialisme og i Det Britiske Imperium. I de seneste år er begrebet blevet genanvendt som betegnelse for USA's globale dominans i verden efter Den kolde Krig.

Figurer