Åbn undermenuer...

Post-moderne stater

De såkaldte transformationalister skelner mellem 3 typer af stater i det internationale system: præ-moderne stater, moderne stater og post-moderne stater.

De post-moderne stater er stater som de nuværende EU-medlemsstater. For dem er suverænitet en størrelse, der kan handles med. Dele af suveræniteten kan opgives mod til gengæld at opnå indflydelse på andre staters adfærd bl.a. via overnational styring af fælles anliggender. For de post-moderne stater gælder det, at deres deltagelse i globaliseringsprocessen medfører en grundlæggende ændring i deres karakter som statsdannelse.

Figurer