Åbn undermenuer...

Internationalt system

Begrebet bygger på en antagelse om, at verdens stater indgår i et system, som i nogen grad styrer staternes normer og handlinger. Før 2. verdenskrig fandtes et multipolært system med en række stormagter, der indgik skiftende alliancer for at holde hinanden i skak. Efter 2. verdenskrig opstod et bipolært system med de to supermagter USA og Sovjetunionen som helt dominerende. Senere igen efter Sovjetunionens sammenbrud ar man talt om et unipolært system med USA som den eneste supermagt. Det er især neorealister, der mener man kan forklare og forudsige staters adfærd ud fra systemet. Det er en teoretisk tankegang, der adskiller sig fra fx en beslutningsprocesanalyse, hvor man konkret analyserer den udenrigspolitiske beslutningsproces og beslutningstagernes motiver. 

Figurer