Åbn undermenuer...

Globalisme

Den opfattelse, at verden er karakteriseret af gensidig afhængighed mellem jordens folk og fri bevægelighed for varer, kapital og arbejdskraft. Globalisten er tilhænger af fortsat globalisering og finder, at nationalstaten ikke kan opretholde sin suverænitet. Globale skeptikere vil derimod pege på, at globaliseringen medfører en række negative konsekvenser i form af finanskrise, arbejdsløshed, miljøødelæggelser etc., og at der er behov for nye og mere effektive internationale organisationer til at håndtere globaliseringen. Marxismen har med analysen af imperialismen givet en tidlig karakteristik af denne udvikling. Der er imidlertid også nationalister, der mener, at nationalstaten stadig er den afgørende aktør i international politik og bedst til at styre udviklingen.

Figurer