Åbn undermenuer...

International ret

International ret, på dansk kaldet folkeret, regulerer forholdet mellem stater og er et samlet begreb for en lang række nedskrevne og bindende aftaler, såkaldte traktater eller konventioner. Nogle af disse traktater omfatter blot to stater, mens andre er indgået i FN og omfatter alle de lande, der har godkendt (ratificeret) traktaten. Blandt de vigtigste bestemmelser er FN-pagtens forbud mod angrebskrig og krav om at overholde menneskerettighederne. International ret anses som et alternativ til brug af magt (Rule of Law contra Rule of Power). Den idealistiske skole i international politik er fortaler for international ret, mens den realistiske skole er skeptisk.

Figurer