Åbn undermenuer...

Huntington, Samuel

Nu afdød amerikansk professor, der i 1993 fremsatte teorien om Clash of Civilizations. Efter ophøret af Den kolde Krig var mange forskere af den opfattelse, at der ville opstå en ny verdensorden uden store modsætninger, fordi demokratiet og markedsøkonomien havde sejret. Huntington mente modsætningsvis, at der var store og uforenelige forskelle på civilisationer, som han nærmest betragter som kulturer. Han opregner syv civilisationer, hvoraf de vigtigste er Vesten, Islam og Kina. Konflikter kan opstå mellem civilisationerne, men også i et enkelt land, hvis det er befolket af individer fra forskellige civilisationer. Huntington betragtes derfor som fortaler for adskillelse af civilisationerne. Hans teori fik stor opmærksomhed efter angrebet på World Trade Center, bl.a. fordi al-Qaeda fremsatte lignende synspunkter.

 Uddybende forklaring

Den amerikanske professor Samuel Huntington skrev i 1993 en artikel og senere en bog - om Clash of Civilizations i det amerikanske tidsskrift Foreign Affairs. Efter ophøret af Den kolde Krig var mange forskere, bl.a. Francis Fukuyama i The End of History, af den opfattelse, at der ville opstå en ny verdensorden uden store modsætninger, fordi demokratiet og markedsøkonomien havde sejret. Huntington hævdede derimod, at fortidens konflikter baseret på ideologier ville blive afløst af konflikter på grund af uforenelige værdier og kulturer, som Huntington samlede i begrebet civilisationer.

Huntington opregner på globalt plan 7-8 civilisationer, bl.a. den vestlige, den slaviske (russiske), den kinesiske, den islamiske og den latinamerikanske. Civilisationer er for Huntington den højeste kulturelle gruppering af mennesker og den bredeste form for kulturel identitet. De består både af objektive kendetegn som sprog, historie, religion og institutioner og af menneskers subjektive egen-identitet. Civilisationerne er så forskellige, at et møde mellem civilisationerne let vil udløse konflikter.

Bag den vestlige civilisation ligger oplysningstidens filosofi om, at staten bør sikre mennesket fundamentale rettigheder og arbejde for demokrati. Men denne grundtanke ligger fjernt for flere af de andre civilisationer. Vesten skal ifølge Huntington acceptere den kulturelle og religiøse mangfoldighed i verden og lade være med at kolonisere andre værdisæt. Det vigtigste for Huntington er dog, at man skal være varsom med at blande forskellige civilisationer. Han har i en senere bog advaret mod den latinamerikanske migration til USA.
Huntingtons teori om civilisationer på kollisionskurs er en af de senere års mest omdiskuterede teorier. Det skyldes måske, at Huntington især fremhæver en mulig konflikt mellem Vesten og to andre civilisationer, Kina og Islam, som han kalder udfordrer-civilisationerne. Mange betragter Huntingtons teori som et unødigt skræmmebillede, der fik fornyet aktualitet efter 11. september. Osama Bin Ladens retorik støttede nemlig teorien om et civilisationssammenstød. Som modstykke til Huntington oprettede ledere fra blandt andet Mellemøsten Co-existence of Civilizations og Alliance of Civilizations.

 

 

Figurer