Åbn undermenuer...

Sikkerhedsfællesskab

En gensidig forståelse mellem en række lande om, at eventuelle konflikter ikke må løses med militære midler. Der er således ikke tale om formelle militære alliancer mellem landene. Et sikkerhedsfællesskab opstår på grund af en høj gensidig økonomisk afhængighed mellem lande, fx handel og industriel arbejdsdeling, og/eller fordi lande deler samme kulturelle værdier og politiske holdninger. Ifølge nogle forskere kræver et sikkerhedsfællesskab, at der på forhånd er foregået en vis politisk integration mellem landene. Norden kan siges at være et sikkerhedsfællesskab. Undertiden forklares sikkerhedsfællesskaber med, at demokratier ikke går i krig med hinanden.

På den såkaldte sikkerhedsstige er første trin alliancer og stabil magtbalance, andet trin er sikkerhedsregimer (her er der fx aftaler mellem de involverede parter om krisestyring), tredje trin er sikkerhedssystemer (her hører den kollektive sikkerhed som i FN-systemet til) og endelig er det fjerde trin sikkerhedsfællesskaber.

Figurer