Åbn undermenuer...

Disintegration

Disintegration indebærer, at en gruppe eller et samfund splittes op i mindre dele. Begrebet står altså i modsætning til begrebet integration. I familiesociologien er skilsmisser således et udtryk for disintegration, og i international politik ser man fx disintegrationsprocesser, når imperier går i opløsning (eksempelvis Sovjetunionen og Det britiske Imperium), og når én stat opdeles i flere (fx Tjekkoslovakiet og Sudan).

Læs videre