Åbn undermenuer...

Småstat

Stat, som størrelsesmæssigt og med hensyn til militær magt (hård magt) er svag og må tilpasse sig en ofte nærliggende stormagt. Småstaten har dermed begrænset handlefrihed i udenrigspolitikken. Småstaten har større handlefrihed under et multipolært system end under et bipolært system, hvor den vil være underlagt en bestemt stormagt. Småstaten vil ligeledes have fordel af et internationalt system med stærke internationale organisationer, hvor indflydelsen ikke afhænger af militær magt, men af argumenter. Danmark anses for at være en småstat, som altid har måttet tilpasse sin udenrigspolitik efter fx Tyskland eller Rusland. Danmark har fra 1949 valgt at indgå i alliance med USA (i NATO) for at modvirke eventuelt pres fra Tyskland og Rusland.

Figurer