Åbn undermenuer...

Waltz, Kenneth

Kenneth Waltz regnes med bogen ”Theory of International Politics” (1979) som ophavsmand til neorealismen, som er en videreudvikling af den klassiske realisme. Han bestræber sig på at skabe en mere stringent og positivistisk videnskab om international politik. Han mener således, at en stats magt skal ”måles” ud fra alle de relevante kapabiliteter (magtressourcer): befolkningens og landets størrelse, dets geografiske placering, råstoffer og andre ressourcer, økonomi, militær osv. 

 

Figurer