Åbn undermenuer...

Hård magt

Begrebet bruges i international politik om magt udøvelse baseret på anvendelse af eller trussel om anvendelse af militære midler. I modsætning hertil taler man om blød magt, hvor overtalelse er et centralt element. IP-teoretikeren Joseph Nye har desuden introduceret et tredje begreb: smart power, der går ud på, at en stats udenrigspolitiske strategi bør veksle mellem anvendelse af hård og blød magt.

 

 

Figurer

Læs videre