Åbn undermenuer...

Blød magt

Begrebet bruges i international politik om en stats eller organisations magtudøvelse baseret på fælles kultur, ideologi eller institutioner med modparten. I modsætning hertil står hård magt, hvor magtudøvelsen er baseret på anvendelse af eller trussel om anvendelse af militære midler. IP-teoretikeren Joseph Nye har desuden introduceret et tredje begreb: smart power, der går ud på, at en stats udenrigspolitiske strategi bør veksle mellem anvendelse af hård og blød magt.

Figurer