Åbn undermenuer...

Splittede stater

Et begreb, der anvendes af Samuel Huntington i forbindelse med Clash of Civilizations. I splittede stater (torn countries) tilhører størstedelen af befolkningen én civilisation, mens deres politiske ledere forsøger at placere dem i en anden – typisk den vestlige. Et tydeligt eksempel er Tyrkiet, hvor landsfaderen Kemal Atatürk og en række efterfølgende politiske og militære ledere forkastede den islamiske fortid og satsede på en modernisering og vestliggørelse af landet, mens størstedelen af befolkningen fortsat er muslimer.

Læs videre