Åbn undermenuer...

Fejlslagen stat

En svag stat, hvor centralmagten ganske enkelt ikke har kontrol over sit territorium. Lande som Somalia, DR Congo, Sydsudan og Afghanistan er eksempler på fejlslagne stater. Der er generelt tale om fattige lande, som er præget af vold og korruption. De mangler alt det, en moderne stat bør have, bl.a. lov og ret, velfærd og en regering, man kan stole på.

 Uddybende forklaring

En svag stat, hvor centralmagten ganske enkelt ikke har kontrol over sit territorium. Lande som Somalia, DR Congo, Sydsudan og Afghanistan er eksempler på fejlslagne stater. Der er generelt tale om fattige lande, som er præget af vold og korruption. De mangler alt det, en moderne stat bør have, bl.a. lov og ret, velfærd og en regering, man kan stole på.

En central årsag til, at en statsdannelse viser sig at være fejlslagen, kan være, at der er tale om en kunstig stat, som en tidligere kolonimagt har fastlagt grænserne for – ofte trukket efter en lineal på tværs af stammer og etniske og religiøse grupper. Når flere etniske mindretal, klaner mv. bliver placeret inden for de samme grænser, er der lagt op til konflikter mellem grupperingerne, bl.a. mht. hvor magten skal ligge. Oftest erobrer en enkelt (etnisk) gruppe magten i landet, og da det er normen snarere end undtagelsen, at denne magt anvendes til gruppens egen fordel, vil støtten fra de andre stammer og grupperinger være meget begrænset. Sammen med den kunstige statsdannelse vil der altså ofte i fejlslagne stater være tale om dårlig regeringsførelse, hvilket igen kan hænge sammen med skrøbelige administrative strukturer efter at en kolonimagt har forladt et land.

For omverdenen er fejlslagne stater et stort problem, bl.a. fordi de avler vold via terrorister, som uhindret slår sig ned på deres territorier. Desuden spreder de fattigdom, og de skaber flygtningestrømme. Fejlslagne stater udgør derfor en sikkerhedstrussel, ikke bare i den region, hvori de geografisk er placeret, men ofte også for større dele af det internationale system. Afghanistan som et af hjemstederne for Al-Qaeda og Somalia som udgangspunkt for pirater er eksempler herpå.

 

 

Figurer