Åbn undermenuer...

Velfærd

Der er mange måder at måle det enkelte individs velfærd på. Man kan fokusere på de materielle goder (velstand), individet har til rådighed. Man kan også måle på, i hvilken udstrækning individet får opfyldt sine grundlæggende behov. Den finske sociolog Erik Allardt skelner mellem tre typer velfærdsbehov:

  1. Behovet for materielle goder, f.eks. føde, tøj og bolig,
  2. Behovet for venskab, fortrolighed, deltagelse i sociale sammenhænge o.l., og
  3. Behovet for personlig udvikling, udfoldelse og social anseelse.

Man anvender i den vestlige verden forskellige velfærdsmodeller til at opfylde befolkningens behov. I Danmark har vi den universelle velfærdsmodel.