Åbn undermenuer...

Mål- og rammestyring

I styringen af de offentlige udgifter kan der anvendes forskellige principper. Ved mål- og rammestyring opstilles af politikerne præcise mål, hvorefter der gives en rammebevilling, som institutionerne selv råder over med henblik på at opfylde målet. Mål- og rammestyring giver således en vis handlefrihed modsat tidligere, hvor bevillinger blev givet på et detaljeringsniveau, som forhindrede selvstændige initiativer. Mål- og rammestyring kan kombineres med forskellige former for incitamenter, der belønner ledere og medarbejdere med resultatløn, hvis de opstillede mål nås inden for de afstukne rammer.