Åbn undermenuer...

Kapitalindkomst

Når man skal opgøre en persons skattepligtige indkomst, starter man med at beregne den personlige indkomst. Derefter lægger man evt. positiv kapitalindkomst til (negativ kapitalindkomst trækkes fra), og endelig trækker man så de ligningsmæssige fradrag fra.

Kapitalindkomst er en form for indkomst, der ikke skyldes arbejde, men afkast på kapital. Det drejer sig om renteindtægter fra bankkonti, obligationer, pantebreve og beviser i investeringsforeninger (kun obligationsbaserede) samt lejeindtægter ved udlejning af sommerhuse, værelser og helårsboliger. Herfra trækker man så renteudgifter af gæld til banker, realkreditinstitutter og anden gæld, hvorefter man kan konstatere, om man har positiv eller negativ kapitalindkomst.

Gevinster og tab på aktier regnes af skattevæsenet ikke som kapitalindkomst, men beskattes særskilt som aktieindkomst.