Åbn undermenuer...

Velfærdssamfund

Begrebet velfærdssamfund bruges som regel synonymt med begrebet velfærdsstat, altså en stat, der varetager en række funktioner, som fremmer velfærden for landets borgere. Normalt skelnes der mellem tre velfærdsstatsmodeller: Den skandinaviske (universelle), den angelsaksiske (residuale) og den centraleuropæiske (forsikringsmodel). I den skandinaviske model er alle borgere i princippet omfattet. Den er universel. Modsat er kun personer med tilknytning til arbejdsmarkedet omfattet af den centraleuropæiske model, mens der i den residuale model kun gives ydelser af begrænset omfang til de svageste grupper.

Hvis man vil skelne mellem begreberne velfærdsstat og velfærdssamfund, kan man sige, at en velfærdsstat er de offentlige ordninger, som staten sætter i værk med henblik på at skabe velfærd, mens et velfærdssamfund er resultatet af disse bestræbelser.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....