Åbn undermenuer...

Indkomstskat

Skat, der betales af indkomsten. Indkomstskat er i de fleste lande den største skattekilde og afgørende for finansieringen af den offentlige sektor. Indkomstskat kan udskrives progressivt, hvor skatteprocenten vokser med indkomsten, eller proportionalt, hvor der betales den samme skatteprocent uanset indkomsten. I de fleste skattesystemer er der dog et skattefrit bundfradrag af hensyn til de laveste indkomster.

Der skelnes også mellem bruttoskat, hvor der betales skat af hele indkomsten uden fradrag, og nettoskat, hvor en række udgifter, som er nødvendige for erhvervelse af indkomsten, kan fratrækkes. Normalt kan udgifter til transport fradrages. Også renter indgår i indkomsten. Renteudgifter kan trækkes fra, mens renteindtægter beskattes som kapitalindkomst. Også gevinster ved salg af aktier beskattes som en indkomst. Endelig betaler virksomheder selskabsskat af overskuddet.

Da den største del af den samlede indkomst i samfundet opnås ved at arbejde, er indkomstskat en beskatning af arbejde, som påvirker arbejdsudbuddet. Nogle økonomer mener, at en progressiv indkomstskat påvirker arbejdsudbuddet negativt, mens andre kun ser en svagere sammenhæng mellem høj indkomstskat og mindre arbejdsudbud.

Figurer

Læs videre

Se alle 1
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....