Åbn undermenuer...

Fordelingspolitik

Fordelingspolitik drejer sig om, hvordan samfundets økonomiske goder bør være fordelt på borgerne. Ofte stillle man de politiske partier op på en venstre-højre-akse, hvor partierne til venstre mener, at der bør ske en omfordeling af de indkomster, markedsmekanismen har skabt, så der opnås lighed i samfundet.

Få adgang til Samfundsfag.dk

Læs videre

Se alle 2
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....
Politik ABC
Politik i ABC-serien med progression på tre niveauer....