Åbn undermenuer...

Fordelingspolitik

Fordelingspolitik drejer sig om, hvordan samfundets økonomiske goder bør være fordelt på borgerne. Ofte stillle man de politiske partier op på en venstre-højre-akse, hvor partierne til venstre mener, at der bør ske en omfordeling af de indkomster, markedsmekanismen har skabt, så der opnås lighed i samfundet. Modsat mener partierne til højre, at en vis grad af ulighed er positivt for samfundet.

Når det drejer sig om fordelingen af immaterielle værder (udlændinge, retspolitik, miljø, osv.), taler man i stedet om værdipolitik.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....