Åbn undermenuer...

Universelle model, Den

Er en velfærdsmodel, der er karakteriseret ved, at staten spiller en stor rolle i fordelingen af goder. Denne velfærdsmodel kaldes også den skandinaviske model. Den er præget af socialdemokratiske grundtanker.

Målet er at sikre alle (derfor "universel") borgere en vis levestandard. Midlerne hertil er mange gratisydelser og generelt sociale ydelser på et højt ensartet niveau. Finansieringen sker gennem skatteindtægterne til staten og kommunerne.

Læs videre