Åbn undermenuer...

Indkomstoverførsler

Når husholdningerne modtager kontante ydelser fra det offentlige, som ikke kræver nogen modydelse i form af f.eks. arbejde, taler man traditionelt om overførselsindkomst eller bare overførsler. Der er her tale om en omfordeling. Overførselsindkomst indgår derfor ikke i nationalregnskabet.

Blandt de vigtigste overførselsindkomster er folkepension, førtidspension, efterløn, tilskud til børnefamilier, arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesstøtte (SU).