Åbn undermenuer...

Folkepension

Når man fylder 65 år, har man ret til folkepension, hvis man er født før 30/6-1953. Hvis man er født 30/6-1953-30/6-1955, trappes pensionsalderen gradvist op. Er man født efter d. 30/6 1955, kan man få folkepension, når man fylder 67 år. Personer født 1963 eller senere vil yderligere få øget folkepensionsalderen (afhænger af prognosen for levealder).

For at få folkepension (eller førtidspension) skal man som udgangspunkt opfylde tre grundlæggende betingelser: (1) Man skal være dansk statsborger. (2) Man skal bo fast i Danmark. (3) Og man skal have boet i Danmark i mindst tre år mellem det fyldte 15. og 65. år. Der kan dog gælde særlige regler, hvis man har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz eller et land, som Danmark har indgået overenskomst med. Man kan også være omfattet af særlige regler, hvis man er flygtning.

 

 

Læs videre