Åbn undermenuer...

Institutionaliseret individualisering

Begrebet, der stammer fra den tyske sociolog Ulrich Beck, henviser til, at den stærke individualiseringstendens i det senmoderne samfund ikke kun er udtryk for de enkelte individers ønsker om mest mulig plads til selvrealisering. Samfundet styrker i ligeså høj grad individualiseringstendensen ved at stille krav og forventninger om, hvad det enkelte individ bør og skal gøre for at lykkes i livet. Det sker fx i form af lærer og elev-evalueringssamtaler i skolen og gymnasiet, den arbejdsløses tvungne kommunikation med jobcenteret mv.

Læs videre